Margarita Nigra Bruno

Margarita Nigra Bruno HD:BD ED:00
Sünd: 10.05.2005- 12.2011     Kasvataja: Heli Jürindi

Omanik Riikka Lappalainen
Elukoht Kuopio, Soome
Pesakondi -
15-kuune