Margarita Nigra Drude

Margarita Nigra Drude "LOORA" HD:AA   ED:00    
Sünd: 16.05.2007-30.08.2011     Kasvataja: Heli Jürindi

Omanik Virginijus Brilis
Elukoht Ülenurme v. Tartumaa
Pesakondi -
4-kuune
3-kuune
2-kuune