08.11.2008 Tartu näituse tulemused

Margarita Nigra Forel - kuts EAH1 TPK
Margarita Nigra Esmeralda - jun VH4


Forel Tartu näitusel